Filtrace

Průmyslové filtrační jednotky slouží k odsání nebezpečných spalin vzniklých např. při laserovém značení. Tyto spaliny jsou zdraví škodlivé a je nezbytné je bezpečně odfiltrovat a zadržet uvnitř jednotky. Jednotka je opatřena speciálními segmenty, které se nazývají Prefiltr a kombinovaný HEPA filtr. Tyto segmenty mají svoji kapacitu k pojetí spalin a také životnost po kterou plní svoji funkci.

Novinky